Home » La Nostra Empresa » Proveïdors

Proveïdors

 - Alumipres, S.L.

Befesa és una companyia internacional especialitzada en la gestió integral de residus industrials. Gestionem més de 2,2 Mt de residus, dedicant a la producció de nous materials a través del reciclatge 1,2 Mt, que eviten l'emissió de més de 0,7 Mt de CO2 a l'any. Befesa aporta solucions en la gestió de residus industrials tenint molt present la seva responsabilitat social per contribuir a crear un món sostenible.

 - Alumipres, S.L.

Avui dia és el proveïdor més important de fluids per a laminació, lubricants, netejadors, fluids hidràulics, mitjans de refredament aquosos, refrigerants, compostos per a emmotllament, recobriments per conversió, productes per a la prevenció de l'òxid, i altres fluids industrials.

 - Alumipres, S.L.

Daunis és una empresa amb més de 150 anys d'antiguitat. Va ser fundada a Sabadell l'any 1855 per Llorenç Daunis i Cortada com un taller de caldereria. Aviat el taller es va dedicar preferentment al tipus de productes i serveis que demanava la indústria. A partir de mitjans del segle XX Daunis es configura com una moderna empresa de subministraments.

 - Alumipres, S.L.

DEKRA és una empresa proveïdora de serveis actius a nivell internacional. Els nostres productes i serveis inclouen proves de motors de vehicles, informes de danys, anàlisi d'accidents i informes tècnics, proves de seguretat, formació inicial i contínua, ocupació en agències de treball, certificació, serveis ambientals, proves de materials, serveis de construcció, consultoria i publicacions especialitzades.

 - Alumipres, S.L.

La constant innovació i desenvolupament, són les claus del nostre èxit en el tractament d'acabat de superfícies. Els nostres especialistes, cadascun en els seus camps respectius, col · laboren constantment per desenvolupar més extensament els nostres sistemes integrats i solucions. Desenvolupar solucions a la nostra seu central facilita la presa de decisions per aplicar sistemes de procés.